Polityka Prywatności


Szanowni Państwo.

Dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). W związku z powyższym uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 

Klauzula informacyjna

Uprzejmie Informujemy, iż Administratorem Pani/a danych osobowych jest T.I.F. Maciej Wzorek, Wiśniowa 247, 38-124 Wiśniowa, NIP: 9930308180, REGON: 121150243 , e-mail: biuro@tifoam.com Państwa dane osobowe otrzymaliśmy od Państwa w trakcie lub w celu nawiązania współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku. Dane te obejmują: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres firmy oraz NIP. Ponadto w celach kontaktowych: e-mail lub / oraz telefon.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się na adres e-mail rodo@tifoam.com

 

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

a) wykonania umowy kupna - sprzedaży produktów i usług oferowanych przez T.I.F. Maciej Wzorek - na

podstawie art. 6 ust. 1 pkt;

b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, do czasu zakończenia umowy;

c) marketingu bezpośredniego - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego interesu T.I.F.

Maciej Wzorek, do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu na przetwarzanie danych;

d) finansowo – księgowych - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do

wykonania przepisów prawa m.in. podatkowych, w tym art.74 Ustawy o Rachunkowości, do czasu wymaganego

właściwymi przepisami prawa podatkowego;

e) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie

uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa T.I.F. Maciej Wzorek, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z

Kodeksem Cywilnym;

f) prowadzenia procesów reklamacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO - prawnie uzasadnionego

interesu przedsiębiorstwa T.I.F. Maciej Wzorek, przez okres 10 lat od zakończenia umowy;

 

W związku z celami, o których mowa powyżej odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty pośredniczące w wykonywanych przez administratora zobowiązaniach umownych np. dostawcy usług IT, banki, kancelarie prawne, firmy transportowe.

Jeśli te informacje są danymi osobowymi (a nie danymi firmowymi) to przysługuje Państwu dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych) posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody mogą się Państwo skontaktować z biurem T.I.F. Maciej Wzorek, lub wysyłając maila na adres rodo@tifoam.com . Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio GIODO).

 

T.I.F. Maciej Wzorek
38-124 Wiśniowa
Wiśniowa 247

Strona Główna